HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ HKG20
ทัวร์ HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
สายการบิน HONGKONG AIRLINES" ประเทศ ฮ่องกง
ระยะเวลา 3D2N ราคาเริ่มต้น 10,999
ไฮไลท์ทัวร์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
เดินทาง  

 

Visitors: 19,222