HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

รหัสทัวร์ HKG12
ทัวร์ HKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
สายการบิน HONGKONG AIRLINES" ประเทศ ฮ่องกง
ระยะเวลา 3D2N ราคาเริ่มต้น 18,999
ไฮไลท์ทัวร์ เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน -วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
เดินทาง

 

Visitors: 19,672