HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ HKG06
ทัวร์ HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน
สายการบิน Cathay Pacific" ประเทศ ฮ่องกง
ระยะเวลา 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 15,900
ไฮไลท์ทัวร์ สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา
เดินทาง

 

Visitors: 19,665