SGN06 FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N

รหัสทัวร์ SGN06
ทัวร์ FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N
สายการบิน THAIVIETJET AIR" ประเทศ เวียดนาม
ระยะเวลา 4D3N ราคาเริ่มต้น 11,888
ไฮไลท์ทัวร์ ชมศิลปะฮินดู เจดีย์โพนนากา - ช้อปปิ้ง ตลาดญาจาง , ดาลัทไนท์มาร์เก็ต - สถานีรถไฟเก่า
Crazy House - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท - ไหว้พระวัดตั๊กล้ม - พระราชวังฤดูร้อน
เดินทาง

Visitors: 19,741