TPE22 TAIWAN BEST VACATION

รหัสทัวร์ TPE22
ทัวร์ TAIWAN BEST VACATION
สายการบิน China" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 6D5N ราคาเริ่มต้น 25,900
ไฮไลท์ทัวร์ DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายร
เดินทาง 01 เมษายน - 31 สิงหาคม 2561 

 

Visitors: 19,222