TPE21 THE BEST OF TAIWAN

รหัสทัวร์ TPE21
ทัวร์ THE BEST OF TAIWAN
สายการบิน China" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 5D4N ราคาเริ่มต้น 25,900
ไฮไลท์ทัวร์ หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light
เดินทาง

 

Visitors: 19,672