TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR

รหัสทัวร์ TPE14
ทัวร์ WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR
สายการบิน Evaair" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 5D4N ราคาเริ่มต้น 19,900
ไฮไลท์ทัวร์ ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ - ชมธรรมชาติ อุทยาน เย่หลิ่ว - นั่งกระเช้ามาคง
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วฟิ่น
เดินทาง

 

 

Visitors: 19,699