HOK01 PINKMOSS FESTIVAL IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์ HOK01
ทัวร์ PINKMOSS FESTIVAL IN HOKKAIDO
สายการบิน TG" ประเทศ ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 45,900
ไฮไลท์ทัวร์ โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
สวนทิวลิป – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – อิออน - ศาลเจ้าฮอกไกโด –ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร
ซัปโป
เดินทาง 10 - 14 พฤษภาคม 2561 

Visitors: 19,668