KIX03 SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ KIX03
ทัวร์ SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (ทาคายาม่า)
ระยะเวลา 6D4N ราคาเริ่มต้น 37,900
ไฮไลท์ทัวร์ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซ
เดินทาง

Visitors: 19,699