KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ KIX02
ทัวร์ SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (ทาคายาม่า)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 31,900
ไฮไลท์ทัวร์ โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
เดินทาง

Visitors: 19,676