KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ KIX01
ทัวร์ SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (ทาคายาม่า)
ระยะเวลา 6D4N ราคาเริ่มต้น 41,900
ไฮไลท์ทัวร์ โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเ
เดินทาง 01 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 

 

Visitors: 19,222