NRT06 CHARM S OF TOKYO OSAKA

รหัสทัวร์ NRT06
ทัวร์ CHARM S OF TOKYO OSAKA
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว-โอซาก้า)
ระยะเวลา 6D3N ราคาเริ่มต้น 35,900
ไฮไลท์ทัวร์ พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 
สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง –
เดินทาง

 

 

 

 

Visitors: 19,677