KIX07 FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์                      KIX07
ทัวร์ FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA
สายการบิน                                        Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว-โอซาก้า)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 27,900
ไฮไลท์ทัวร์ ชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จัสโก้ -หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
เดินทาง 01 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 

 

 

Visitors: 19,741