NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO

รหัสทัวร์ NRT05
ทัวร์ TULIP FESTIVAL IN TOKYO
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 30,900
ไฮไลท์ทัวร์ นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท 
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
เดินทาง 01 - 30 เมษายน 2561 

Visitors: 19,222