NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO

รหัสทัวร์ NRT04
ทัวร์ SAKURA SPARKLING TOKYO
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 29,900
ไฮไลท์ทัวร์ หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ 
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – 
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน
เดินทาง

Visitors: 19,678